Deltagerliste

Der har været ønske om at vi alligevel offentliggør liste over tilmeldte. Listen bliver opdateret daglig.

Der er nu 180 tilmeldte, heraf 8 nye

Leif Kaagaard Andersen

Ulla Ringgaard

Emilie Greve

Kim Toftegaard

Torben Linding Olesen

John B Søndergaard

Betina Nielsen Hansen

Anders Wind

Grethe Nielsen

Karsten Søe Andersen

Helle Østergaard Nielsen

Preben Hougaard Nielsen

Karsten Marcussen

Preben Nielsen

Conny Brusen Nielsen

Karen Hvidberg

Mariann Hedegård Lund

Betina Faurskov Vilsgaard

Kirsten Nørby

Lars Ejnar Nielsen

Birgit Lauritsen

Lone Axelsen

Lisbeth Kirk

Krista B Nielsen

Marinus Nielsen

Gitte Manbjerg

Per Stavnager

Monika Hansen

Elin Hamborg

Karen Jeppesen

Gitte Skov Hansen

Susanne Lykke

Brian Hornstrup

Tove Holm

Peter Rokkjær

Anne Marie Rokkjær

Karina Vejlgaard Andersen

Jeppe Bay

Bent Dinesen

Torben Laustsen

Heidi Pernille Olesen

Thorkild Korsgaard

Søren Christensen

Karin Krintel

Leif Michael Schrøder

Janne Hvidberg

Karen Margrethe

Lars Hedegård Nielsen

Susanne Grøn

majbritt jensen

Jeanette Hjort Jensen

Søren Sørensen

Ole Kristensen

Marlene Pedersen

Jeanette Hjort Jensen

marcobrunhøj krogh andersen

brian krogh andersen

Monica Hornshøj

Finn FUT Kristiansen

Vibeke Gundersborg

Karina Gundersborg

Kitt Andersen

Jørgen Møller Knudsen

John Overgaard Nielsen

Karl Johan Johansson

Mette Bille

Uwe Hansen

Søren Dunker Pedersen

Birgitte Bærentzen

Arnth Bærentzen

Maikem M Jacobsen

Inge Bak Jensen

Jesper Gammelvind

Majbrit Christensen

Karen V. Bach

Hanne-Birgit Falkesgaard

Svenne Pedersen

Jesper Vinding

Flemming Hansen

Ulla Ø. Nielsen

Uffe Faurholdt Lambæk

Allan Ehrenskjold Clausen

Vibeke Vej Thomsen

Anni Dunker Pedersen

Thomas Beier Gåsdal

Rita Sanggaard

Marianne Nielsen

Mona-Lisa Vang

Knud Erik Knudsen

Randi Overgaard

Gitte Isaksen

Berit Vinther Larsen

Tina Sørensen

Gitte Bak

Mette Jacobsen

Birthe Thorup

Klaus Hansen

Anni Hansen

Susanne Balle

Jens Kristian Iversen

Ole Nielsen

Marianne Toustrup Nielsen

Hanne Galsgård Frederiksen

Finn Højland

Dorthe Friis Højland

Knud Larsen

Martin Knak Christensen

Tanja Vium

Claus Møller Andersen

Louise Hamborg Andersen

Nioelle Miles

Erik Holmgaard

Martin Strømgaard

Bente Christensen

Gitte Lange Schubert

Finn Vendelbo

Niels Stoktoft Overgaard

Bjarne Henriksen

Jeanette Henriksen

Lilian Jensen

Poul Erik Vestergård Andersen

Torben Dufresne

Mette Skjoldahl

Jesper Hostrup

Dinoba Selliah

Emma Marie Hammer Christensen

Mona Bech

Villy Kongsgaard

Tina Søbøtker Hansen

Birgitte Forsom Sandal

Jens Kjeldbjerg

Birgitte Wang

Uffe Nørgaard Hansen

Hanne Emilie Bredvig

kasper staunstrup

Bo Nørgaard Laugesen

Gert Jensen

Simon Andersen

Torben Madsen

Henning Clemmensen

Lone Clemmensen

Henning Christensen

Verner Kristensen

Tina Bang

Karina Poulsen

Arne Bertelsen

Anni Rønning

Tina Vejlgaard Søndergaard

Brian Jensen

Anette Skovgaard Jensen

Lone Wolff Jakobsen

Ulla Kjærgaard Sørensen

Pia Ladefoged

Aase Graversgaard

Lene Bøjlesen

Anders Kristian Bech

Anni Balling

Svend Erik Christiansen

Bente Haislund

Preben Tranberg

Anne Ladegaard

Lars Rask Vendelbjerg

Margit Vendelbjerg

Dorthe Kjeldsen

Pernille Skræddergaard

Anne Mette Overgaard

Betina Sejbjerg

Martin Frandsen

helle glassau larsen

Jørgen Pedersen

Jens Peter Jensen

Alice Østergaard Thomsen

Michael Thomsen

Maryann Østergaard

Birgitte Østergaard

Marianne Petersson

Jens kirk

Vibeke Jørgensen

Jytte Borre Christensen

Lone Pirupshvarre

Lena Grønhøj Olesen

Conni Kjeldsen